Sist endret: 09.05.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Oppfylgjing av sjukemelde

Informasjon om arbeidet med oppføging av sjukemelde og forebygging av sjukefråver i Seljord kommune.
Seljord kommune er ein IA-bedrift, og det er eigne reglar for sjukefråvere, bruk av eigenmelding o.l for IA-bedrifter.

Som IA-bedrift har kommunen utvida eigenmeldingsordning. Du kan bruke eigenmelding i opptil åtte kalenderdagar. Eigenmelding kan brukast i 24 kalenderdagar i løpet av ein 12-månaders periode. Det er ikkje avgrensa på kor mange gangar retten kan nyttast.

Idebanken