Sist endret: 15.02.2016Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Personalarbeid i Seljord kommune

Informasjon om personalarbeidet i Seljord kommune

Her finn du ein del hjelpemiddel i personalarbeidet i form av ulike skjema, malar og lenker. Det er avdelingsleiar som har det direkte ansvaret for personalarbeid ved kvar avdeling, men personalavdelinga i Seljord kommune har ansvar på overordna systemnivå. 

Du finn mellom anna informasjon om medarbeidarsamtaler og ulike malar for samtalene, sjekkliste og mal for innkalling.