Sist endret: 31.08.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ingeborg Nenseter Jensen

Medarbeidarsamtaler i Seljord kommune

Informasjon om arbeidet med medarbeidarsamtaler i Seljord kommune. I fylgje personalpolitiske retningsliner i Seljord kommune, pkt. 5.2, skal alle med personalansvar syte for at det blir halde medarbeidarsamtaler etter behov og minst 1 gong per år.

I fylgje personalpolitiske retningsliner i Seljord kommune, pkt. 5.2, skal alle med personalansvar syte for at det blir halde medarbeidarsamtaler etter behov og minst 1 gong per år.

Vi har lagt ut to ulike malar for medarbeidarsamtaler. Båe ligg i Wordformat slik at du kan laste dei ned og notere og endre i dei på førehand eller bruke dei som notatgrunnlag.

Vi har dessutan lagt ut ein mal for sjekkliste slik at du kan krysse av når samtaler er gjennomført. Du finn og ein mal for innkalling til medarbeidarsamtale.

Alle malane ligg på sida som heiter Personalarbeid i Seljord kommune

Medarbeidarsamtaler