Sist endret: 23.06.2016

Trening og fysisk aktivitet

Vi minner om at kommunen framleis har ei treningsavtale med Sterke-Nils om sponsa medlemsskap for tilsette i kommunen

I retningslinene for Livsfasepolitikk i Seljord kommune står fylgjande, sjå s. 11: Trim og trening

"Seljord kommune har avtale med Sterke-Nilssenteret, der alle tilsette i stilling større enn 25 % får refundert halve årskontingenten, om dei ynskjer å nytte seg av treningstilbodet. Brannmannskap har særskilde krav til fysisk form, og nyter også godt av dette treningstilbodet".

Sjå meir informasjon på Sterke-Nils si heimeside i lenka under.

I till oppmuntrar kommunen arbeidsplassen til å vere med på ulike kampanjar for å styrke det sosiale miljøet på arbeidsplassen i tillegg til å stimulere til fysisk aktivitet. Eit døme på slike kampanjer er DYTT, sjå lenka under.

Jogging