Sist endret: 15.02.2016

Elektronisk samhandling i Vest-Telemark

Her finn du oversikt over kva elektroniske meldingar kommunane i Vest-Telemark kan sende og take imot.

Det er felles Prosedyrer i Vest-Telemark. I tillegg ligg det føre ein rutine for e-melding  mellom Sykehuset Telemark Helseforetak og Pleie og omsorg Seljord.