Sist endret: 30.05.2016

Varsling. Rutine og hjelpemiddel

Å varsle er å seie frå om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen.
Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidstaker sin rett til å varsle. Gjengjelding er forbode.
Seljord har laga ein rutine for varsling. i rutina ligg og eit enkelt skjema til bruk i varslingssaker.

Mobbing på arbeidsplassen