Sist endret: 18.04.2018Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Ronde Schade

Varsling av kritikkverdige tilhøve

Å varsle er å seie frå om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen.
Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstaker sin rett til å varsle.
Arbeidstaker har rett til å seie frå om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
I nokre tilfelle har imidlertid arbeidstakar også ein plikt til melde frå.

Arbeidsmiljølovens varslingsreglar omfattar tilfelle der arbeidstakar varslar om kritikkverdige tilhøve på arbeidsplassen som arbeidstakar blir kjend med gjennom arbeidstilhøvet, og som er eller kan vere i strid med:

  • Lover og reglar
  • Verksemda sine retningsliner
  • Vanleg oppfatning av kva som er forsvarleg eller etisk akseptabelt

AMU bestemte i møtet 17.4.18 at det er hovudverneombodet som skal vere mottakar av varsel i Seljord kommune.

Les meir i Rutiner for varsel av kritikkverdige tilhøve i Seljord kommune under Lenker. der finn du kontaktinformasjon. det same finn du i Skjema for varsel, og under Lenker.