I vakre omgjevnader på Nutheim ble jubilantane feira med taler, gåver og nydeleg middag. 
Ordførar, rådmann, aktuelle kommunalsjefar og einingsleiarar var til stade og gjorde stas på jubilantane.  

Jubilantane er Ronde Schade, Vigdis Grave, Linda T. Angre, Gunhild Sundbø, Hege Bjåland og Guri T. Aase.  

Seljord kommune er stolt over å ha tilsette som blir i kommunen over lang tid. 
Vi gratulerer med jubileet, og håper på mange fine år vidare!