Retningsliner for Arbeidsmiljøutvalet, AMU

Lover og regler

Om Arbeidsmiljøutval. Arbeidsmiljøloven, Lovdata

Om Arbeidsmiljøutval. Arbeidstilsynet

AMU i Seljord

Medlemmar i AMU 2023

 • Sigbjørn Tvitekkja, hovudverneombod. Leiar av AMU frå 1.1.22
 • Øyfrid Garborg Sande Aufles, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet
 • Ingvild Øverland , hovudtillitsvald Fagforbundet.
 • Rikke Raknes, rådmann
 • Beate Våge Lia, kommunalsjef helse og omsorg       
 • Elisabeth Nerli, kommunalsjef oppvekst
 • Bedriftshelsetenesta ved Marianne Elsetrønning, Avonoa   

 

Varamedlemmar i AMU 2023:

 • Vara hovudverneombod: Ragnhild Skrede
 • Vara Utdanningsforbundet: Beate Moen
 • Vara Fagforbundet: Trond Johnsen
 • Vara arbeidsgivar: Ola Jonny Flatland, kommunalsjef samfunnsutvikling og drift