Retningsliner for Arbeidsmiljøutvalet, AMU

Lover og regler

Om Arbeidsmiljøutval. Arbeidsmiljøloven, Lovdata

Om Arbeidsmiljøutval. Arbeidstilsynet

AMU i Seljord

Medlemmer i AMU pr. oktober 2019

  • Tove Anette Gjølberg, hovudtillitsvald Utdanningsforbundet
  • Vigdis Øverland, hovudtillitsvald Fagforbundet.
  • Sigbjørn Tvitekkja, hovudverneombod    
  • Finn-Arild Bystrøm, rådmann. Pr. dato leiar av AMU 
  • Lillian Olsen Opedal, kommunalsjef        
  • Even Fossum Svendsen, kommunalsjef      
  • Ingeborg Nenseter Jensen, organisasjons- og personalsjef. Sekretær i AMU
  • Bedriftshelsetenesta, Bedriftshelsen v. Astrid Brockhus    
  • Tone Bøhn, HMS-koordinator. Møte-og talererett