Det er sett opp ei ringeklokke ved inngangen som besøkande kan bruke viss dei skal på møte i kommunestyresalen etter stengetid. Då kan ein opne døra ved bruk av monitoren på veggen inne i kommunestyresalen. (Det heng brukarmal over monitoren), eller ved knapp/brytar som er i glaset ut i yttergangen (Hovedinngang) med ein nøkkel på. 
Viss du har ei avtale men ein tilsett på kommunehuset utanom opningstida, gjer ei avtale med den personen om opning av døra, eller ring personen direkte.

Helsing 

Vidar Person
Formann
Seljord kommune
Telefon: 94 84 31 60