Kommunevåpenet
I 1987 lyste Seljord kommune ut ein konkurranse for å få eit eige kommunevåpen. Då fristen for konkurransen gjekk ut 1. mars, hadde det kome inn 92 framlegg. 14 av desse blei sendt til Riksarkivet for vurdering. Om lag to år seinare, 27. april 1989, vedtok eit samrøystes kommunestyre framlegget til Trygve Magnus Barstad.

I statsråd 15. september same år blei det fastsett følgjande:
”Vedtak av Seljord kommunestyre 27. april 1989 om våpen og flagg for kommunen vert godkjent.
Seljord kommunes våpen skal vera: På raud grunn ein gul sjøorm.
Seljord kommunes flagg skal vera: På raud grunn ein gul sjøorm.”

Designmanual med logo, presentasjons- og brevmalar - last ned her