Gå inn via 3-Utforsker Åpen som ligg som ikon på framsida til Aspit. Sjå og Felles - Elektronisk fakturaflyt. der finn de oppdatert brukarmal, innlohgging i Agresso. liste over attestantar og liste over tilvisarar i kommunen