Fagorganisasjon Hovudtillitsvald pr. vår 2023
Fagforbundet Ingvild Øverland
Utdanningsforbundet Øyfrid Aufles
Norsk sykepleierforbund Silje Moen
Delta Asbjørn Storrusten
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) Bjørn Arild Hagen
Norsk Fysioterapeuters forbund Ragnhild Skrede
Den norske lægeforening Ane Spikkeland Holm
Norsk Naturforvalterforbund (Nafo)  
CREO - Musikernes fellesorganisasjon  Gunn Steinstad
Tekna Maria Fremmerlid
Fellesorganisasjonen (FO)