Rutinar for flagging ved offentlege bygg

Tidspunkt for flagging på offisielle flaggdagar:

  • Heising: Mars – oktober, kl.08.00 og november – februar, kl.09.00
  • Firing: ved solnedgang, seinast kl. 21.00
  • Gjeld NPOS: Avdeling for demente har ansvar i år med oddetal (5, 7, 9 o.s.b.), Somatisk avdeling har ansvar i år med partal (6, 8 ,10 o.s.b.)

Flagging ved gravferd:

  • Det blir flagga på halv stong gravferdsdagen
  • Flagget blir heist fyrst til topps, og så ned til ein tredjedel av stonga sin lengde
  • Når gravferda har funne stad, skal flagget heisast til topps
  • Flagget blir fira seinast kl. 21.00
  • Gjeld NPOS: den avdelinga som avdøde budde på, har ansvar

Flagging ved åremålsdagar:

Gjeld Nesbukti pleie- og omsorgssenter: den avdelinga som bebuaren er på, har ansvar.