Kravet til leiarar er deltaking på 3 dager, medan verneombod må delta på alle dagane.Kurset startar tysdag 10.mars, og datoane er 10.3., 19.3., 25.3. og 16.4., alle dagar frå kl 08.30 - 15.30. 
Skriftleg påmelding innan 21.2.2020 på e-post til Astrid Brockhus 
Tilbod 40-timars grunnkurs verneombod/medlem i AMU våren 2020
Tilbod HMS-opplæring leiarar våren 2020