HMS-rutinar for Seljord kommune

Årshjul for HMS-systemet i Seljord kommune (pdf)

Årshjulet er eit pdf-dokument. Lenker i dokumentet er ikkje oppdatert i det nye intranettet, og vil ikkje fungere. det vil og vere behov for ein gjennomgang av rutinane etter at Compilo er teke i bruk.