Reingjering badekar badeutstyr

Mål er at baderom er hygieniske til ein kvar tid

Gjennomføring:

Skal utførast av den tenesteytaren som sist bruka badet, etter kvar brukar.

Reingjering og desinfisering av ARJO badesystem:

 • Arjo reingjeringsmiddel skal plasserast i behaldar inne i panelet
 • Ved reingjering er det anbefalt å bruke eingongs latexhanskar og briller som ligg i skåpet på badet
 • Dusj med reingjeringsmiddel (gul slange som ligg inne i panelet), og la virke nokre minuttar og tørk av med ein klut om naudsynt
 • Skyll med varmt vatn frå handdusj og tørk over med eit handkle
 • Ved smitte, reingjer badekaret med Virkon 
 • Bruk ikkje vaskemiddel med slipeeffekt eller nokon form for svampar

Skylleromsarbeid

Mål er eit hygienisk skyllerom

Gjennomføring:
Skal utførast av alle som brukar skyllerommet

 • Fat: 
  - Sett i dekonterminator, evt. skur ved behov
 • Tannkrus, blomstervasar: 
  - Vask i bekkenspylar, evt. skur ved behov
  - Sett i dekonterminator
 • Urinflasker og bekken:  Sett i bekkenspylar, evt. skur
 • Fotbaljer, dostolar, badestolar: 
  - Reingjer med Renax 
  - Sprit
 • Termometer: 
  - Reingjer med Renax 
  - Sprit
 • Sakser, pinsettar og stellebollar: 
  - Vask med Renax
  - Sett i dekonterminator
 • Tøy: 
  Det er utarbeidd nye rutiner på husvaskeriet v/ N.P.O.S:
  Levering av tøy til vaskeriet: 
  - kvar morgon frå kl.07.00 (evt. sein ettermiddag) 
  - kvar formiddag kl.10.30 (seinast)
 • Tøysekkar skal leggast med hempa ut på tralla som står på kjølelager for tøy
  1. Kvit sekk:  Pasienttøy, sokkar og strømper skal leggast i nettingpose som henger på stativet  - HUGS: merk tøy med nummer eller initialer  
  2. Rosa sekk: Dyne- og putetrekk, dyner, puter og tepper  
  3. Blå sekk: Handklær, klutar, lyftekladd, strechlaken, undertøy og nattøy som skal kokast
  Dukar, oppvaskklutar og oppvaskhandkle skal leggast i kvit pose og leverast vaskeriet
 • Tøy med avføing: 
  - Legg i vaskemaskin for skylling, legg så i tøysekk 
  - Ull og fintøy blir lagt i kvit pose og skal leverast på vaskeri (evt. vask på avdelinga)
 • Metallkoppar på skyllerom: 
  - Bland 1 del Sumatox med 4 deler vatn
  - Bruk vernebriller ved fare for sprut/søl i auge. (t.d. byte av kanne).
 • Benkane: 
  - Vask dagleg med Renax
  - Sprit 
  - Hugs å skilje mellom reint og ureint når ein set frå seg ting
 • Hårrullar: Vask ved behov, legg i Renax og skyll godt
 • Barbermaskiner: 
  - Demonter og vask med Renax. Bruk eigen kost
  - Sprit
 • Smitte: 
  - Sumatox sur skal blandast til med vatn etter tilsmussingsgrad. (sjå emballasje)
  - Bruk vernebriller ved fare for sprut/søl i auge (t.d. byte av kanne)
 • Søppelsekkar som er fulle, skal settast på kjølelager for avfall

Vaskeri og reinhald ved Nesbukti

Mål: At dei tenestene som vaskeriet leverar er tilfredsstillande i forhold til dei krav som gjeld for vaskeri og reinhald

Gjennomføring: 
Skal utførast av dagleg leiar ved vaskeriet på N.P.O.S:

Alle som arbeider ved vaskeriet, skal ha opplæring i:

 • bruk av aktuelle maskiner og vaskemiddel v/ vaskeri
 • vask og behandling av tøy
 • rutiner v/henting/levering av tøy til dei ulike verksemdene som er aktuelle
 • kunnskap om Stoffkartoteket, sjå HMS-systemet på intranettet

Alle som arbeider med reinhald, skal ha opplæring i:

 • reinhaldsprosedyrer som gjeld v/NPOS
 • bruk av ulike maskiner til vedlikehald av golv
 • bruken av ulike reingjeringsmiddel
 • kunnskap om Stoffkartoteket, sjå HMS-systemet på intranettet

Merknader:
Sjå eigen perm på vaskeriet for: 

 • Reinhaldsplan for Nesbukti Pleie- og omsorgssenter
 • Arbeidsplan for vaskeriet v/ NPOS

RM-REFORM: 

 • Innledning/hovedbestemmelser
 • Behovs- og disposisjonsplan
 • Oversikt/ reingjeringsprogram for reinhaldarar
 • IK Dokumentasjon
 • Metodespesifikasjonar/Reingjeringshyppighetar
 • Viktige detaljer om: dagleg reinhald, oppskuringsarbeid, hovedreingjering, rekvisisjons- og kvitteringsliste