Ida er 36 år og har nyleg flytta tilbake til Seljord med familien sin. Ho er utdanna førskuleærar og har jobba hovudsakeleg som pedagogisk leiar. Den siste tida før ho kom hit har ho jobba i NAV med sjukefråversoppfylging. 

Ho kan kontaktast på:

Tlf nr: 35 06 51 22