Mange må jobbe og framleis stå i fyrste rekke. Håpet er at lokal forskrift vil redusere påsketrykket på helse- og omsorgstenestene våre i Vest-Telemark.

For dei som kan, forsøk å kvile. For de som må jobbe, så er de ikkje aleine. Eg, rådmannsteamet, politisk leiing, innbyggjarane og samfunnet er takksame!

Med klapp og ærbødig respekt for jobben de gjer, takkar vi dykk alle saman.


Finn-Arild Bystrøm
Rådmann

Les heile informasjonsskrivet her