Det vil fyrst bli 1 - 1,5 times fellesinformasjon og deretter moglegheit til individuell rettleiing. Vi set opp liste med namn og tider for 20 - 30 minuttars samtale med ein rådgjevar frå KLP.

Meld dykk på for rettleiing og send inn avdelingsvis til e-postadressa: post@seljord.kommune.no innan 28.3.2022. 
Hugs å seie frå dersom du alt mottar ei gradert yting, slik at du kjem til rett rådgjevar. 
Om du har særskilde ynskje for tidspunkt, er det fint om du seier frå om det, så skal vi prøve å ta omsyn til dette.

Vel møtt!