Bur det ein detektiv i deg?
Telemark Innkjøpssamarbeid søker deg som er interessert og nysgjerrig på å følgje opp avtalar, har eit årvakent auge og sett pris på å løfte på kvar ein stein på vegen mot målet. Høyrest dette spennande ut, da må du søkje på stilling som konsulent innanfor avtaleforvaltning og kontraktsoppfølging hos Telemark Innkjøpssamarbeid (TIS).
TIS har ledig ein 40% prosjektstilling som konsulent innanfor avtaleforvaltning og kontraktsoppfølging i offentlege innkjøp. Stillinga har ein varigheit på 2 år, og kan bli utvida/fast.
Søknadsfristen er 20.10.22.

Les heile annonsa under Interne stillingar på intranettet. Der finn du og lenke til elektronisk søknadsskjema.