Intern utlysing - 50% fast stilling for reinhaldar frå 01.05.20. Frist 16.2.20

Reinhald/vaskeri: Ledig 50% fast stilling for reinhaldar frå 01.05.20

Eigenskapar

  • Fagbrev i reinhaldsfaget
  • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
  • Erfaring frå liknande arbeid
  • Fleksibel og god arbeidskapasitet
  • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
  • Kunne jobbe sjølvstendig og er ansvarsbevisst
  • Vi vektlegg personlege eigenskapar

Ved eventuelle interne omrokkeringer vil det bli tilsett også i desse.

For meir informasjon, ta kontakt med assisterande einingsleiar Kristin Aamot tlf. 90 61 83 32

E- post: kristin.aamot@seljord.kommune.no

Søk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 16.2.20