ID 340 - Intern utlysing ledig fast stilling som helsefagarbeidar ved Nesbukti pleie –og omsorgssenter. Frist 26.2.21

Nesbukti er ein trivelig sjukeheim som ligg i naturskjønne omgivnadar. Vi har i dag 31 sjukeheimsplasser. Av desse er 8 plassar på skjerma avdeling for demente, 3 korttidsplassar blant anna bruka til rehabilitering/habilitering, 1 kommunal augeblikkeleg døgntilbodplass, resterande er langtidsplassar på somatisk.

Vi har ledig følgande:

80,28% fast stilling som helsefagarbeidar på natt

Eigenskaper:

 • Formell utdanning og norsk autorisasjon
 • Erfaring frå liknande arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og god arbeidskapasitet
 • Positiv og engasjert
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Vi vektlegg personlege eigenskapar
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Trivast med å jobbe i eit tverrfagleg miljø
 • Sjølvstendig og ansvarsbevisst

Me tilbyr:

 • God og strukturert opplæring
 • Fokus på fagleg utvikling og kompetanse
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordningar i KLP
 • Turnus med arbeid kvar tredje helg

 

Personlege eigenskapar blir lagt vekt på. Dersom interne omrokkeringer tilset vi også i desse. 

For meir informasjon, ta kontakt med einingsleiar Kristin Aamot Tlf: 90618332 e-post: kristin.aamot@seljord.kommune.no

Søk elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist 26.02.21