Sjå: https://www.helsenorge.no/koronavirus/nye-nasjonale-tiltak-25-mars/?fbclid=IwAR0XViE7qgn-gCI1IONx5l-nGtwvgOFFD5cZ8AMYOw6DdYvHnbtVvVlYnvU#de-nye-anbefalingene for meir info.

Så veit vi at for fleire av dykk så er det ikkje praktisk å sitte på heimekontor og at det er ulike årsaker til dette. Dersom du er i tvil ta det med nærast leiar om dette også gjeld for deg.   

  • Kommunehuset; her vil ein ettersteve at ein frå leiargruppa er tilstade kvar dag
  • Vi må syte for å halde jula i gang på kommunehuset, med post, mottak av telefoner og beskjedar. Dvs at det må vere fysisk tilstade sentralbord og andre felles tenester
  • Tenestene blir ikkje lagt ned, men vi må rigge dei på ein annan måte
  • Alle møte som ikkje må vere fysisk skal bli gjennomført på digitale plattformar
  • Kommunehuset blir fysisk stengt frå og med i morgon tidlig, og alle som skal ha møte/behov for avklaring i ei sak må gjere avtale med sakshandsamer/el andre før oppmøte på kommunehuset.
  • Det vil bli kommunisert ut at avtale må gjerast via tlf/epost.

Førebels ser vi på korleis situasjon utviklar seg og kjem med ny informasjon på korleis vi skal forhalde oss til heimekontor i veka etter påske.

Med venleg helsing
Frid Elisabeth Berge
Konstituert rådmann
Seljord kommune
e-post: frid.berge@seljord.kommune.no
Mobil: 48224469