Lading av bilTilsette i Seljord kommune som nyttar høvet til å lade sin el-bil eller hybridbil på arbeidsplassen skal ha eit trekk på løn etter fylgjande satsar:

  • El-bil: 30 kr/dag
  • Hybridbil: 20 kr/dag 
    eller
  • El-bil: 200 kr/månad
  • Hybridbil: 100 kr/månad

Betalinga blir gjort i form av trekk i løn og må dokumenterast som eit variabelt bilag. Lever inn signert dokumentasjon tilvist frå leiar til personalavdelinga i slutten av kvar månad når dette er aktuelt.

Ta kontakt med Carine Sveinsson på tlf. 350 61 14 eller Ingeborg Nenseter Jensen på tlf. 47 90 01 19 om du har spørsmål til ordninga.


Med venleg helsing

Ingeborg Nenseter Jensen
Organisasjons- og personalsjef