Helsearbeidarfag

Lærlingtida er plassert på Nesbukti pleie-og omsorgsenter, delt på somatisk avdeling, avdeling for demente og i heimetenesta. I tillegg har vi ein kort periode på Teneste for funksjonshemma.
Fagleg leiar er Kristin Tørre.
Kommunen tek inn ein ny lærling kvart år. 

Barne- og ungdomarbeidarfag

Lærlingtida er stort sett fordelt mellom Heddeli barnehage og Seljord SFO/barneskule og på Vest-Telemark vidaregåande skule, Seljord.
Fagleg leiar er Tone Bøhn
Kommunen tek imot ein læling annakvart år. Kommunen skal ta inn neste nye lærling hausten 2020.

Aktuelle lenker