Helsearbeidarfag

Lærlingtida er plassert på Nesbukti pleie-og omsorgsenter, delt på somatisk avdeling, avdeling for demente og i heimetenesta. I tillegg har vi ein kort periode på Teneste for funksjonshemma.
Fagleg leiar er Lillian Grindalen.
Kommunen tek inn ein ny lærling kvart år. 

Barne- og ungdomarbeidarfag

Lærlingtida er fordelt mellom Heddeli barnehage og Seljord SFO/barneskule og på Seljord ungdomsskule.
Fagleg leiar er Tone Bøhn
Kommunen tek imot ein læling annakvart år. Kommunen skal ta inn neste nye lærling hausten 2022.

Aktuelle lenker