Alle leiarar på alle nivå skal saman med hovudtillisvalde for dei største organisasjonane og hovudverneombodet i Seljord kommune få leiaropplæring og opplæring i medarbeidarundersøkinga 10-faktor våren 2023. Det er rådgjevarar frå KSK (KS konsulent) som står for opplæringa.