Rutiner

  • HMS-koordinator sender ut invitasjon til kurs og prøvetaking kvart år for aktivitet i symjehallen. Livbergingskurs - og prøva blir halde kvart år på hausten når bassenget har opna, veke 42.
  • HMS-koordinator sender ut invitasjon til kurs og prøvetaking kvart år for aktivitet utandørs ved vatn. Kurs og prøver vil bli halde i august/september kvar år.
  • Alle som fylgjer barn og elevar i symjebassenget eller utandørs ved vatn, må ha årleg prøve.
  • Alle som fylgjer barn og elevar i symjebassenget eller utandørs ved vatn, må ha fullt kurs kvart 5. år. 
  • Einingsleiar melder på tilsette som må ha kurs og årleg prøver
  • HMS-koordinator fører og sender ut felles sjekkliste med alle som har gjennomført og fått godkjend prøvetakinga
  • HMS-koordinator sender ut prøvebevis til alle som har fått godkjend prøva 
  • Einingsleiar fører sjekkliste for eiga avdeling
  • Avdelingane arrangerer fyrstehjelpsopplæring minst kvart 4.år. Leiarane fører interne skjekklister som sikrar at alle tilsette får slik opplæring minst kvart 4.år.