Kap. 3 gjeld: Leiarar: alle kommunalsjefar, einingsleiarar og ass.einingsleiarar

Kap. 5 gjeld: Psyklogar, legar, rådgivarar, ingeniørar