Internkontroll - mat

Definisjon IK mat:

Internkontroll mat (IK-MAT) er eit kvalitetssystem som den ansvarlege for verksemda pliktar å innføre og utøve. Internkontrollen skal tilpassast verksemda sin art, aktivitet, risikoforhold og storleik i det omfang som er naudsynt, og tilfredstille krav frå mattilsynet.

Gjennomføring: 

  • Kjøkkensjefen ved hovudkjøkkenet har ansvar for opplæring av IK mat og gjennomføring av intern revisjon
  • Kjøkkensjefen ved hovudkjøkkenet har ansvar for maten til den er levert ved Nesbukti og Heddeli mottakarkjøkken 
  • til sjåfør som transporterar maten til Steinmoen/Åmotsdal 
  • Kommunens tilsette har ansvar for transport til mottakarkjøkkenet i Åmotsdal. Maten er då forsvarleg pakka for transport med bil i ca. ein halv time.

Merknader: Sjå eiga perm for IK-MAT på mottakarkjøkken v/NPOS, Nestunet og Steinmoen.