Han er utdanna bachelor i arkivfag  frå OsloMet. Mikko har tidlegare vore tilsett som arkivmedarbeidar i Strand kommune og i Stavanger byarkiv. Han vil jobbe vidare med det viktige arkivfaglege arbeidet i Seljord kommune.