Ho kjem frå jobb som seksjonsleiar ved Telemark sjukehus på Notodden. Ho var einingsleiar for institusjon i Seljord kommune i 2018-2019. Beate er utdanna sjukepleiar med tilleggsutdanning i kardiologi og ledelse og har brei erfaring innan ulike fagområde. Ho føler seg heldig som får leie og vere ein del av eit team med lang erfaring og  høg kompetanse i programområde 3 (helse og omsorg). Saman skal vi jobbe for å vidareutvikle og levere gode tenester til innbyggarane våre.