Beate Våge Lia (45 år) har takka ja til stillinga som kommunalsjef for helse og omsorg. Ho kjem frå stilling som seksjonsleiar ved kirurgisk og medisinsk poliklinikk øvre Telemark ved sjukehuset Telemark på Notodden.
Beate bur i Flatdal. Ho har jobba ved sjukehuset Telemark i mange år, og har vore eitt år som einingsleiar for institusjon i Seljord kommune, i 2018-2019. Ho kan starte opp 1.10.2021.

Mikko Äijälä (39 år) kjem frå stilling som arkivar i Strand kommune i Rogaland.
Han er utdanna bachelor i arkivvitskap frå Oslo Met og har tidlegare jobba ved byarkivet i Stavanger. Mikko kan og starte opp i jobben 1.10.2021.