Kommunen har innført Compilo, eit nytt system for internkontroll, avviksmeldingar o.l. Det vil etter kvart overta ein del av den informasjonen og systema vi hadde på tidlegare intranett. Compilo finn du på innloggingssida til Citrix. Det kjem meir informasjon om dette.