Økonomireglement i Seljord kommune

I reglementet finn du: 

  1. Reglement for økonomiplan og årsbudsjett
  2. Reglement for delegering av budsjettmynde i årsbudsjettet
  3. Reglement for oppfølging av årsbudsjett og rapportering
  4. Reglement for investeringar
  5. Reglement for innkjøp
  6. Reglement for tilvising og utbetaling
  7. Reglement for årsavslutning/årsoppgjer
  8. Reglement for tap på fordringar
  9. Reglement for startlån

Du kan lese heile økonomireglementet her