IA-bedrift

Som IA-bedrift har kommunen utvida eigenmeldingsordning. Du kan bruke eigenmelding i opptil åtte kalenderdagar. Eigenmelding kan brukast i 24 kalenderdagar i løpet av ein 12-månaders periode. Det er ikkje avgrensa på kor mange gangar retten kan nyttast.