Manualar/Brukarrettleiingar

Her vil vi leggje brukarrettleiingar. Systemet er enno nytt, så det vil truleg bli bytta ut til nyare utgåver etter kvart, så vi rår dykk til ikkje å laste ned og ta utskrift. Vi skriv dato etter kvart som vi legg ut nye utgåver.

Brukarrettleiingar pr. 23.8.22:

Logg inn via web, bruk enten web-adressa under, eller logoen som ligg Citrix-menyen:

https://aspagresso.public.cloudservices.no/Seljordweb/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSeljordweb%2f