Vi tillet oss å sakse litt frå Askøy kommune som har sett opp nokre enkle prinsipp om korleis ein kan ta vare på personvernet med potensiell smitte på jobb. Du kan og sjekke på Helsedirektoratet sine nettsider om kommunikasjon

Frå Askøy kommune sine nettsider:

Selv om vi er i en ekstraordinær situasjon skal ansattes personvern ivaretas.
Vi har laget en oversikt over informasjon arbeidsgiver kan samle inn om deg og dine kollegaer under koronapandemien.

Arbeidsgiver kan samle inn, sammenstille og lagre personopplysninger om ansatte når det er nødvendig for å oppfylle kommunens plikter som arbeidsgiver. På visse vilkår kan arbeidsgiver også behandle særlige kategorier av personopplysninger, herunder helseopplysninger.

Det er viktig å være klar over følgende:

  • Informasjon om at noen er smittet med koronaviruset er en helseopplysning.
  • Informasjon om at noen har vært i eller kommet tilbake fra et risikoområde er en personopplysning men ikke en helseopplysning
  • Informasjon om at noen sitter i karantene (uten mer informasjon om hvorfor) er en personopplysning, men ikke en helseopplysning

Arbeidsgiver kan registrere informasjon om hvem som er på jobb, hvem som er i karantene, hvem som er borte og når det forventes at disse er tilbake. Dette innebærer at arbeidsgiver har lov til å hente inn informasjon om ansatte i karantene, ansatte som er syke og ansatte som jobber hjemmefra for å ha oversikt over arbeidskapasiteten i avdelingen.

Arbeidsgiver kan få informasjon om at en ansatt er smittet av koronavirus selv om dette er en helseopplysning. Med hjemmel i arbeidsmiljøloven kan informasjon innhentes for å forsikre et ansvarlig arbeidsmiljø og smittevernlovgivningen.

Arbeidsgiver kan formidle informasjon om smitte eller smitterisiko hvis dette er nødvendig for å unngå videre spredning av smitte. Dette skal skje i samråd med den smittede og det er viktig at den ansattes integritet og verdighet ivaretas.

Arbeidsgiver kan dele helseopplysninger med helsemyndigheter dersom de krever det.

Arbeidsgiver kan lagre helseopplysninger så lenge som nødvendig, men en rimelig lagringsperiode vil være 30 dager basert på kjent inkubasjonstid og påfølgende sykdomsperiode. Siden det er snakk om helseopplysninger stilles det strenge krav til lagring av informasjonen. Arbeidsgiver skal derfor sørge for at dokumentet har streng tilgangskontroll, er lagret på et trygt område og at det ikke står flere opplysninger enn nødvendig i dokumentet. For eksempel trenger ikke arbeidsgiver å notere ned hvem andre i familien som er syke, eller konkrete symptomer den enkelte ansatte har.

Arbeidsgiver kan informere innbyggere og samarbeidspartnere om at ansatte ikke er tilgjengelig eller fraværende. Men denne gruppen har ikke rett til å vite hvem som er i karantene eller hvem som er smittet.

Hva med innbyggere og kommunens samarbeidspartnere?

Innbyggere, samarbeidspartnere og brukere av ...... kommunes tjenester har ikke rett på å vite hvem som er i karantene eller hvem som er smittet. Dersom kunder eller brukere ønsker å komme i kontakt med ansatte som er syke bør det utarbeides rutiner for hvordan man kommuniserer på en grei måte at den ansatte ikke er tilgjengelig eller fraværende.

Dersom du skal ha fysiske møter med brukere eller besøk på arbeidsplassen kan du be vedkommende opplyse om de har hatt symptomer før de møter opp. Vi anbefaler likevel at du minner potensielle besøkende om at ved symptomer skal de følge helsemyndighetenes råd om å holde seg hjemme.