Stoffkartotek

Informasjon om arbeid med stoffkartotek og kjemikaliehandtering i Seljord kommune
 

Eco Online Stoffkartotek - leseversjon

Vi har byrja arbeidet med ein ny versjon avstoffkartotek. Dette vil bli enklare å bruke, og vi vil ikje lenger bruke papirpermar der stoffa blir lagra. Vi vil tilby opplæring til nokre som skal administrere systemet, og så kjem vi tilbake til korleis alle tilsette skal kunne bruke systemet når det er klart. 
Leseversjonen i lenka ovanfor er basert på dei stoffa og avdelingane som vi har hatt i det tidlegare systemet. her vil det bli ein del rydding i samband med opplæringa.

Skjema for registrering av kjemikalier og stoffar finn du under skjema. det må vi sjå på om blir overflødig i nytt system.
Vi har lagt ut skjema både i word for nedlasting og utfylling digitalt, men du finn og skjemaet i pdf for utfylling manuelt.