Rutine for varsling

AMU bestemte i april 2018 at hovudverneombodet skal vere mottakar av varsel, og fungere som kontaktperson for det som har med varsling å gjere